Rules for enrolling

Rules for enrolling

Enrolling in an event binds you to the following terms. Rules for enrolling are binding policies of Magna Carta.

Enrolling

 • Unless mentioned, one cannot enter Magna Carta’s events without an entry fee and/or enrolling in the event.
 • In enrolling, one commits to paying the stated entrance fee to the bank account designated by the date the payment is stated due.
 • In cases where the enrollee is in line for a spot in the event, the enrolment is still binding. If the enrollee does not fit in the quota, they are not committed to pay the entrance fee.

The bindingness of enrolment

 • If the enrollee themselves cannot participate in the event, they are permitted to sell their ticket. In that case, it is the seller’s responsibility to relay the payment instructions to the buyer. If the payment is overdue, the consequences fall on the original enrollee. The original enrollee is also liable to inform the treasurer and person in charge to whom they have sold their ticket. The enrollee is in charge of the reselling and they can determine the price themselves, as long as the correct amount will be paid to Magna Carta.
 • If one fails to pay the entrance fee, they are declined participation in Magna Carta’s events until the fee and possible fines are discharged. They are also responsible for notifying the treasurer of the payment.

Payment reminders

 • If the payment is not registered in 14 days after the due date, a reminder will be sent.
 • If the payment is not paid 28 days over the due date spite of sending a reminder, a second reminder and a 5 euro fee for late payment will follow (in addition to the original entrance fee).

 

 

Ilmoittautumisen pelisäännöt

Ilmoittautuessasi tapahtumaan sitoudut alla oleviin ehtoihin. Ilmoittautumisen pelisäännöt ovat sitovia Magna Cartan hallituksen linjauksia.

Ilmoittautuminen

 • Ellei erikseen mainita, Magna Cartan tapahtumiin ei saa osallistua maksamatta osallistumismaksua ja/tai ilmoittautumatta tapahtumaan.
 • Ilmoittautunut sitoutuu suorittamaan mahdollisen osallistumismaksun ilmoitetulle tilille annetulla viitteellä varustettuna eräpäivään mennessä.
 • Ilmoittautuneen jäädessä ilmoittautumisen yhteydessä varasijalle on ilmoittautuminen yhtä sitova kuin muulloinkin. Jos ilmoittautunut ei mahdu tapahtuman osallistumiskiintiöön, ei häntä ole velvoitettu maksamaan osallistumismaksua.

Ilmoittautumisen sitovuus

 • “Mikäli ilmoittautunut on itse estynyt osallistumaan tapahtumaan, voi hän myydä itse lippunsa eteenpäin. Tällöin on myyjän omalla vastuulla välittää mahdolliset maksuohjeet ostajalle, sillä jos maksu viipyy tai puuttuu kokonaan, seuraukset kohdistuvat alkuperäiseen ilmoittautujaan. Ilmoittautuja on myös velvollinen ilmoittamaan uuden osallistujan/maksajan nimen taloudenhoitajalle ja tapahtuman vastuuhenkilölle. Lipun jälleenmyynnistä vastaa ilmoittautuja ja hän voi sopia jälleenmyyntihinnan itse, kunhan oikea summa maksetaan Magna Cartalle.
 • “Mikäli osallistumismaksu jätetään maksamatta evätään ilmoittautujalta oikeus osallistua Magna Cartan tapahtumiin, kunnes maksu ja mahdolliset karhumaksut ovat suoritettuina. Hänellä on myös velvollisuus ilmoittaa maksusuorituksesta rahastonhoitajalle.”

Maksumuistutukset

 • Jos maksu ei ole kirjautunut tilille 14 vuorokauden kuluessa eräpäivästä, lähetetään siitä muistutus.
 • Jos maksua ei muistutuksesta huolimatta ole suoritettu 28 vuorokauden kuluessa eräpäivästä, on seurauksena toinen muistutus ja sen yhteydessä 5 euron karhumaksu (tapahtuman hinnan lisäksi).