BOARD 2023

Puheenjohtaja / Chairperson

Emmi-Noora Roos

Moikka! Mä oon Emmi-Noora ja opiskelen neljättä vuotta englantia kieliasiantuntijalinjalla ja sivuaineena mulla on pelitutkimus ja pelisuunnittelu sekä markkinointia. Tää on mun toka vuosi hallituksessa, joten homma on aika tuttua jo! Puheenjohtajana valvon hallituksen toimintaa ja pidän huolen ettei kenenkään työmäärä kasva liian suureksi, ja järkkäilen kokouksia kuukausittain. Vapaa-ajalla tykkään katella sarjoja ja näpertää käsitöitä, ja hoidan mun lemmikkiliskoa Toffeeta. Mulle saa laittaa viestiä WhatsAppissa, sähköpostilla tai vaikka IG dm, tai tulla nykäisemään hihasta jos jokin ainejärjestön asia askarruttaa tai haluut muuten vaan jutella! Nähdään kampuksella ja tapahtumissa!

Hey there! My name is Emmi-Noora and I’m a fourth-year English major on the language specialist line, with game research and game design and marketing as minors. This is my second year on the board, so it’s quite familiar already! As the chairperson my job is to make sure that everything goes smoothly on the board and nobody has too big of a workload, and organise board meetings monthly. During my freetime I like to watch series and do handicrafts, as well as take care of my pet lizard Toffee. You can send me a message on WA, email or IG dm’s if you have any concerns or just want to chat with me, don’t hesitate to come and say hi if you see me on campus! See ya on campus and events!

emmi-noora.a.roos@student.jyu.fi

+358 404193928

IG: emminooraamanda

varapuheenjohtaja / vice chairperson

Erin Käki

Hei! Mä oon Erin, neljännen vuoden opiskelija englannin kieliasiantuntijalinjalla, ekaa vuotta maisteriopinnoissa! Mun toisena hallitusvuotena puuhailen Magna Cartan varapuheenjohtajan hommissa. Toimin pääasiassa meidän puheenjohtajan apukätenä, hoitaen Magnan peruspuuhia erilaisista tapaamisista ja kokouksista aina toiminnan ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Oon siis siellä missä apua kaivataan.

Toivottavasti nähdään kampuksella ja tapahtumien merkeissä, tuu ihmeessä nykäsee hihasta jos tulee jotain kysyttävää!

Hi! I’m Erin, a fourth-year student in the English language specialist line, first year in master’s studies! This is my second year in Magna Carta’s board, now working as the vice chairperson. Most important of my duties is to be the helping hand of our chairperson, as we take care of Magna’s overall duties and attend meetings to represent our members and association. I’ll be where my help is needed! 

Hoping to see you all around campus and in our events! Feel free to tug at my sleeve if you have anything on your mind.

erin.e.kaki@student.jyu.fi

sihteeri ja viestintävastaava/ secretary and communications

Heini Kämäräinen

Hei kaikki! Mä oon Heini ja oon 4. vuoden aineenopettajaopiskelija. Vapaa-ajalla tykkään käydä kirppareilla tai istua kotona ison palapelin ääressä kahvikuppi kädessä.

Tää on mun ensimmäinen vuosi hallituslaisena, ja tällä hallituskaudella toimin Magnan sihteerinä sekä yhtenä viestintävastaavista. Sihteerinä mun tärkein tehtävä on kirjoittaa toimia pöytäkirjan kirjoittajana hallituksen kokouksissa. Kokouksen jälkeen mä lähetän pöytäkirjan jäsenistölle luettavaksi sekä julkaisen sen Magnan nettisivuille. Lisäksi mun tehtäviin kuuluu Magnan sähköpostilistan moderointi.

Viestintävastaavana mun vastuulla on tiedottaa jäsenistölle kaikki heitä koskevat ja heitä kiinnostavat asiat. Hoidan viestintää useissa eri kanavissa, kuten Instagramissa, Facebookissa sekä sähköpostin välityksellä, ja pidän huolen siitä, että viestintä on aina kaksikielistä sekä mahdollisimman selkeää ja visuaalisesti miellyttävää.

Hi all! I’m Heini and I’m a fourth year teacher student. In my free time, I enjoy visiting flee markets or sitting in front of a big puzzle with a cup of coffee.

This is my first year as a board member and this year, I’m the secretary and one of the communications coordinators of Magna’s board. As a secretary, my most important task is to write down the minutes during board meetings. After the meeting, I send out the minutes of the meeting to Magna’s members and also publish the minutes to Magna’s website. In addition, my tasks include moderating Magna’s email list.

As a communications coordinator, it’s my responsibility to inform Magna Cartians about issues regarding them or anything that might interest them. I communicate via different social platforms, such as Instagram, Facebook and the email list, and I always make sure that the communication is bilingual and as clear and visually pleasing as possible.

heini.m.kamarainen@student.jyu.fi

IG: @heinik_

rahastonhoitaja ja merkkivastaava / treasurer and patch representative

Venla Kallioniemi

Moi sinne! Oon Venla ja opiskelen neljättä vuotta kieliasiantuntijalinjalla. Oon nyt ekaa vuotta Magnan hallituksessa ja toimin sekä rahastonhoitajana että toisena merchki-vastaavana. Rahastonhoitajana mä hoidan Magnan taloutta eli yksinkertaistettuna makselen laskut, perin rahat ja huolehin, että ei mennä miinukselle. Merchkihommissa sit taas tilaan ja myyn Magnan merkkejä ja tulevaisuudessa toivottavasti myös muitakin tuotteita! Jos siis  joskus on vaikkapa maksujen eräpäivistä tai muusta kysyttävää, niin mulle voi laittaa viestii!

Hi there! I’m Venla and I’m a fourth-year language specialist student. This is my first year on the board of Magna and I’m both the treasurer and one of the patch and merch representatives. As the treasurer I take care of Magna’s finances so I pay the bills, dun the money, and make sure that we don’t go broke. As a patch and merch representative I order and sell Magna’s patches and hopefully in the future also merch. So, if you ever have something to ask about payment deadlines or anything else really, feel free to message me!

venla.a.a.kallioniemi@student.jyu.fi

IG: @venlaings

korkeakoulupoliittinen vastaava / Academic affairs

Amalia Lieska

Moikka! Olen Amalia, opelinjalainen ja pyörin nyt viidettä vuotta täällä yliopistolla. Olen ekaa kertaa hallitushommissa mukana korkeakoulupoliittisena vastaavana eli tuttavallisemmin kopona. Kopon roolissa tärkeimpiin vastuutehtäviini kuuluvat opiskelijoiden oikeuksien edistäminen ja turvaaminen sekä opetuksen kehittämiseen osallistuminen. Jos huomaat, että et esimerkiksi saa kurssiarvosanoja ajoissa tai koet oikeuksiesi toteutuvan muutoin puutteellisesti, voit ottaa minuun yhteyttä matalalla kynnyksellä! Vapaa-ajalla olen todennäköisesti näpertämässä erilaisia asioita langasta, pelaamassa videopelejä tai lukemassa fantasiakirjoja (joskus kaikkia näitä samaan aikaan). 

Hello there! My name is Amalia, and this is my fifth year as a language teacher student. I’m a first-time board member in charge of academic affairs. As the academic affairs representative, it is my responsibility to look after students’ rights and participate in the development of better education. If you notice that you are not receiving your grades on time or feel like your rights are being violated in other ways, do not hesitate to contact me! In my free time, you can find me making stuff out of yarn, playing video games, or reading fantasy books (sometimes all three simultaneously).

lieskaav@student.jyu.fi

SOSIAALIPOLIITTINEN VASTAAVA, KEHITYSYHTEISTYÖVASTAAVA & YMPÄRISTÖVASTAAVA / SOCIAL AFFAIRS, DEVELOPMENT COOPERATION & ENVIRONMENTAL AFFAIRS

Anton Tiainen

Hei! Tässä Anton, Magnan sosiaalipoliittinen-, ympäristö- sekä kehitysvastaava. Viimeistelen tällä hetkellä neljättä vuottani yliopistolla Magnan jäsenenä ja vapaa-ajallani nautin Rantaraitin kuluttamisesta ja ystävieni kanssa pelaamisesta.

Magna Cartan hallituksessa olen vastuussa koko jäsenistön hyvinvoinnista (kaikessa moninaisuudessaan) sekä ainejärjestömme ympäristöasioista sekä eettisyydestä. Pyrin siis tuomaan kaikille jäsenillemme turvallisen ja ympäristöystävällisen Magnan. Tätä varten olen käynyt aktiivisesti eri kuppikuntien foorumeissa keskustelemassa ja kuuntelemassa muita vertaisiani.

Jos sinulla on jotain näihin liittyvää niin ota minuun yhteyttä, otan mielelläni kommentit vastaan!

Hoidan myös Magnan verenluovutusryhmää, joten jos sinulla on halua käydä luovuttamassa verta TAI kantasoluja (joita tarvitaan kipeästi) mainitse Magna!

Hi there! This is Anton, Magna’s rep for social affairs, environmental affairs and development cooperation. I am currently finishing off my fourth year at the university as a Magna Cartian, and during off-hours I enjoy wearing out the Rantaraitti recreational route when I’m not playing with friends.

On the board I am responsible for the welfare of all members (and all of its intricacies), in addition to the ecological affairs of our guild* and related ethics. In short I strive to bring a safe, ecological Magna to all of our members. To achieve this I have actively attended different forums to discuss and listen to my peers on these matters.

If you have anything to say concerning these topics, feel free to get in contact with me, I’m not afraid of comments!

I also run Magna’s blood donation group, so if you have the urge to donate blood OR stem cells (which we are in dire need of), mention Magna!

anton.p.tiainen@student.jyu.fi

Viestintä- ja fuksivastaava / Communications and freshmen representative

Emilia Poikonen

Helouu! Mun nimi on Emilia ja oon kolmannen vuoden enkun aineenopeopiskelija. Sivuaineena mulla on ruotsi! Vapaa-ajalla tykkään talvisin käydä laskettelemassa ja iltaisin lähteä koulua pakoon salille. Sarjojen ja leffojen kattominen kuuluu myös mielenkiinnon kohteisiin (tein myös kandin aiheesta hihi). Olin syksyllä 2022 tutorina ja sen myötä kiinnostuin järjestötoiminnasta enemmän. Tää on mun eka vuosi hallituksessa, ja toimin fuksivastaavana sekä toisena viestintävastaavana Heinin kanssa. 

Fuksivastaavana mun tehtäviin kuuluu tehdä tiivistä yhteistyötä meidän tutoreiden kanssa jotta kommunikointi heidän ja hallituksen välillä ois mahollisimman sujuvaa. Isoin vastuu mulla on kuitenkin olla vastuussa fuksiaisten järjestämisestä syksyllä, ja en malta oottaa! Tän lisäks oon mukana auttamassa fuksien haalaritilauksessa. Toisena viestintävastaavana mun tehtäviin kuuluu päivittää Magnan somea, lähinnä Instagramia. Jos sulla on mitä vaan asiaa liitty se sitten hallitushommiin tai vaikka haluut kertoo vitsin, muhun voi olla yhteydessä sähköpostilla tai joko Magnan tai mun oman instan DM kautta! Kampuksella saa myös nykäistä hihasta! ❤

Hellouu! My name is Emilia and I’m a third-year English teacher student. I also have Swedish as my minor! In my free time I like to downhill ski during winters, and my way of escaping schoolwork is hitting the gym. I also love watching different TV series and movies (I did my BA thesis about this hihi). I was a tutor in autumn 2022 and after that I got really interested in organizational activities. This is my first year on Magna’s board and I’m the freshmen representative and the other half of our communications coordinators together with Heini. 

As the freshmen representative my job is to cooperate with our tutors so that communication with our board runs smoothly. My biggest responsibility is to organize the freshmen party in autumn, can’t wait! In addition I help with ordering the overalls for our freshmen. As the other half of our communication coordinators my job is to keep you posted on social media, especially on Magna’s Instagram. If you have anything on your mind whether it is about our board or if you wanna tell a joke, you can contact me via email or Magna’s or my own Insta DMs! You can also come say hi on campus<3

emilia.l.m.poikonen@student.jyu.fi

IG: @emilia.poikonen

merch- ja merkkivastaava / Merch and patch representative

Anna Joutjärvi

Moikkuu! Mä oon Anna, kolmannen vuoden aineenope-opiskelija ja toista vuotta Magnan hallituksessa. Halusin joinata Magnan hallitukseen, koska musta on kiva järkkäillä asioita yhteistuumin ja tavata uusia ihmisiä!

Entiiä onko mulla vakavia harrastuksia, mutta asioita joita tykkään tehä on mm. urheilla aina sillon tällöin, erityisesti käydä lenkillä ja sitte talvella lumilautailla tai lasketella. Käyn myös salilla kun on aikaa (lue. motivaatiota).

Tykkään myöss katella sarjoja ja elokuvia suoratoistopalveluista. Ihmisten kanssa hengailu on myös ekstrovertin luonteeni takia best!!

Tänä vuonna toimin hallituksen merchki- vastaavana. Se tarkoittaa että olen vastuussa Magnan tulevasta merchistä ja haalarimerkeistä. Minut tavoittaa sähköpostilla ja siellä saa laittaa niin totisia kuin vähemmän totisiakin juttuja :)<3.

Hiya everyone!

I’m Anna, a third-year teacher student and this is my second year in Magna’s board.

I wanted to become a part of Magna’s board because it seemed nice to be able to arrange and organize things together and to meet new people to get into contact with👍🏻

I don’t know what are considered as serious ”hobbies” but I do like to do some sport every now and then, especially to go on runs when it’s warmer and during winter downhill skiing and snowboarding are definitely things I adore🤌🏻 On top of that, I go to the gym whenever I have time (read. have motivation :D)

I also love to consume media as in watching movies and series on Netflix, HBO etc. I’m pretty extroverted as a person, socializing by meeting people and hanging out with friends are things I enjoy the most!🥰

This year I’m operating as merch- and patch representative. It means that I’m responsible for affairs that have to do with our upcoming merch and overall patches! Feel free to contact me via email, anything from love letters to serious business will be appreciated greatly ❤

anna.s.joutjarvi@student.jyu.fi

liikunta- ja yritysyhteistyövastaava / sports representative and business affairs

Jonna Jormalainen

Moi kaikki! Oon kolmannen vuoden aineenopeopiskelija mutta aloitin KiMo-linjalla (kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevassa opettajankoulutuksessa) tänä lukuvuonna. Tää on myös mun eka vuosi Magnan hallituksessa.

Liikuntavastaavana suunnittelen ja järjestän urheiluaktiviteetteja ja infoan tulevista urheilutapahtumista. Olen myös vastuussa meidän palloiluvuoroista. Yritysyhteistyövastaavana pidän yhteyttä meidän yhteistyökumppaneihin ja etsin uusia yhteistyömahdollisuuksia. Muhun voit olla yhteydessä jos sulla on jotain kysyttävää tai ideoita liikuntatapahtumiin tai yrityssuhteisiin liittyen!

Hi everyone! I am a third-year teacher student but I started in the Language Awareness and Multilingual Pedagogy program this year. This is my first year on the board of Magna Carta.

As the sports representative, I plan and organize sports activities and inform about upcoming sports events. I am also in charge of our ball game shift. As the representative of business affairs, I keep in touch with our business partners and look for new business opportunities. Please contact me if you have any questions or ideas about sports events or business affairs!

jonna.e.jormalainen@student.jyu.fi

Tapahtumavastaava / event coordinator

Julia Loisa

Moii! Oon Julia Loisa, ensimmäisen vuoden opiskelija englannin kieliasiantuntija linjalla. Tää on siis luonnollisesti myös eka vuosi hallitus hommissa. Hallituksessa toimin tapahtumavastaavana Essin kanssa. Meidän tehtävänä on ideoida ja järjestää kaikenlaisia tapahtumia Magna Cartan ihanalle jäsenistölle. Tähän sisältyy muun muassa klassikkoja, kuten kaikenlaiset sitsit ja halloween bileet, mutta myös tosi vaihtelevasti kaikkea! Lisäksi hommiin kuuluu tietty tapahtumista infoaminen viestijöiden kanssa yhteistyössä. Jos sulle tulee mieleen tapahtuma ehdotuksia tai mitä vaan kysyttävää niin ota toki yhteyttä! 🙂

Helloo! I’m Julia, a first year English language expert student. This is also my first year on Magna’s board and I’m one of two event coordinators. Our duty is to brainstorm and organise all kinds of events for the amazing Magna Cartians. These include the classics such as different sitsfests and the Halloween party but also various other events as well! In addition to that we also work with the communication representatives to inform everyone of all the events to come. If you have any suggestions for future events or any questions at all, don’t hesitate to contact me! 🙂

julia.em.loisa@student.jyu.fi

IG: @juliaellaa

Tapahtumavastaava / event coordinator

Essi Mattila

Moikka! Oon Essi, toisen vuoden englannin kielen kieliasiantuntijalinjan opiskelija. Tää on mun eka vuosi Magnan hallituksessa ja oon toinen tapahtumavastaavista. Vapaa-ajalla tykkään ulkoilla, lukee kirjoja ja katsella urheiluu ja sarjoja. Tapahtumavastaavana mun tehtäviin kuuluu Magnan tapahtumien suunnittelu, järjestäminen ja tapahtumista tiedottaminen. Tapsoina tehdään myös yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa ja suunnitellaan meille yhteisiä tapahtumia! Jos herää mitään kysymyksiä, ideoita tai palautetta niin rohkeasti vaan viestiä tulemaan säpolla tai somessa. Nähdään kampuksella tai tapahtumissa!

Helloooo! I’m Essi, a second-year English major student on the language expert line and this is my first year on Magna’s board. In my spare time I like to go on walks, read books and watch sports or tv-series. As an event coordinator I plan and organise Magna’s events together with Julia. We also keep in touch with other student associations and organise events together! If you have any questions, ideas or feedback please contact me via e-mail or on social media. See ya on campus or at our events!

esjomatt@student.jyu.fi

kansainvälisyysvastaava / international affairs

Kalle Piispa

kallepiispa@gmail.com

kulttuurivastaava / Culture representative

Saku Rönkkö

saku.ronkko@hotmail.fi

Lingviestit ja kieliasiantuntijavastaava / Lingviestit and language specialist representative

Anita Manner

Heippa! Mie oon Anita ja oon kolmannen vuoden englannin opiskelija kieliasiantuntijalinjalla. Linjalle ominaisesti opiskelen kirjavasti monenlaisia sivuaineita, muun muassa kulttuurienvälistä viestintää, yhteiskuntatieteitä ja kasvatustieteitä. Tää on miun ensimmäinen hallituskausi, ja toimin Lingviestit- ja kieliasiantuntijavastaavana. Lingviestit-vastaavana huolehdin siitä, että Magnan hallituksen ja kielten sekä viestinnän kattoainejärjestön Lingviestit ry:n välinen tiedotus sujuu ongelmitta ja ajantasaisena. Kieliasiantuntijavastaava on Magnan hallitukselle täysin uusi pesti, johon sisältyy muun muassa kieliasiantuntijaopiskelijoille suunnattujen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä erilaisten yritysten, järjestöjen ja tahojen kanssa. Jos siulla herää ideoita tai kysymyksiä esimerkiksi kieliasiantuntijuuteen tai heille suunnattuihin tapahtumiin liittyen, niin älä epäile ottaa yhteyttä vaikkapa sähköpostitse tai somen kautta! Toivottavasti törmäillään kampuksella ja (Magnan<3) tapahtumissa 😊

Hi! I’m Anita, a third-year English language specialist student. As known to be the case, as a language specialist student I minor in a variety of different subjects, including intercultural communication, social sciences, as well as educational sciences. This is my first year on Magna’s board, and I’m working both as the Lingviestit and language specialist representative. As the Lingviestit representative, my job is to ensure the communication and collaboration between our board and the umbrella organization for languages and communications, Lingviestit ry, runs smoothly and remains up to date. The position of language specialist representative is a very recent development on Magna’s board, and it mainly involves organizing events and (work-related) functions in collaboration with various organizations and companies. If you have any ideas or questions directed towards me, for instance in regard to language specialist studies or the events organized for them, don’t hesitate to shoot me a message via email or social media! Hopefully I’ll see you on campus or at (Magna’s<3) events 😊

anita.e.manner@student.jyu.fi

IG: @anitamanner

jano- vastaava / JANO representative

Thomas Clark

Morjens! Olen Thomas, toisen vuoden opeopiskelija. Tämä on samalla toinen vuoteni Magnan hallituksessa. Jee!

Toimin hallituksemme JANO-vastaavana. Käytännössä siis osallistun JANO ry’n kokouksiin, ja informoin meidän hallituksellemme JANOn suunnitelmista.

Tykkään vaihdella opiskelu- ja lounaspaikkaani usein, joten minut voi nähdä milloin missäkin meidän eri kampuksilla. Tule moikkaamaan, jos spottaat mut!

Hello friends! My name is Thomas, I’m a second-year teacher student. This is also my second year on the board of Magna Carta. Yay to that!

I’m the JANO representative of our board, which means I attend JANO ry’s meetings, and inform Magna on what they are planning.

I’m quite adventurous, so you may spot me studying and/or lunching in various places around our campuses. If you do, come say hi!

clarthrh@student.jyu.fi